Ta vara på företagets viktigaste resurs – människorna

Nyfikenhet och ett stort intresse för människor inspirerar mig i mitt arbete som föreläsare, coach och förändringshandledare. Jag är övertygad om att en positiv arbetsplats ger gladare och friskare medarbetare som arbetar mer effektivt. Genom att satsa på att skapa ett bra arbetsklimat kan vi minska sjukskrivningarna och öka företagets lönsamhet. De här tankarna är grunden i konceptet Empatisk ekonom som jag vidareutvecklar i samarbete med Propell Innovation.