Processledning / Handledning i grupp

Människor mår bäst då de kommer till sin rätt och känner delaktighet. Då är de också beredda att ta ansvar, har och ökad motivation för att våga och vara beredd att delta fullt ut i förändringen. Empatisk Ekonomi® utgår från att i steg 1, i en process arbeta med att skapa den förförståelse och beredskap hos personalen som krävs för att nå uppsatta mål, och önskade resultat med insatsen. Steg 2 består av en genomförande fas. Steg 3 finns med i hela planeringen. Investeringen ska ge ett resultat där verksamheten arbetat med verktyg, arbetssätt och metoder som stödjer fortsatta egna processer med ständiga förbättringar.

Ibland vet vi så lite om våra kollegor och medarbetare att vi förbiser deras kompetens, särskilt om den är lite dold och nuvarande arbetsuppgifter inte speglar den. Genom att utvärdera de oupptäckta drivkrafter och resurser som finns, kan vi nå nya nivåer i verksamheten.

Genom att planera in tid för att skapa förförståelse i organisationen, ökar intresse och inspiration hos medarbetarna. Genom att rätt fokus läggs på att förankra besluten, är det mer resurseffektivt. I Empatisk Ekonomi® ingår ett medvetet ekonomiskt tänk, där insatsen är en viktig investering för framtiden. Både i personalen, och för väl använda resurser även för tredje part. Det kan vara kunden i ett företag, eleven i skolan, patienten på sjukhuset eller någon behövande av ekonomiskt bistånd. Med Empatisk Ekonomi® arbetas en medvetenhet in om hur viktigt bemötandet och respekt är en viktig del på alla nivåer.

Jag erbjuder stöd till organisationer som vill upptäcka, utvärdera och validera verksamheter processer och kompetens. Jag har erfarenhet av processarbete och målstyrning i större och mindre projekt, både inom offentlig sektor och i näringslivet.

OPERA, är en demokratisk och effektiv metod för att genomföra möten och fatta beslut i grupp. Metoden, om gör att alla kommer till tals och kan föra fram sin åsikt. Steg för steg leds gruppen mot sitt eget beslut. Som certifierad processledare i metoden kan jag leda samtal och beslutsfattande. Metoden är också ett verktyg för förändringsprocesser, och som internt arbetsredskap i organisationer.

Nyfiken? Hör av dig till mig så diskuterar vi hur vi skulle kunna hitta en samverkan.

 

Mer om Operametoden

Opera är ett effektivt mötes- och processverktyg som skapar delaktighet, tydliga mål och starka åtaganden i en snabb och kreativ process. Operametoden ger alla en naturlig chans att delta och för även fram de tysta gruppmedlemmarnas kunskaper och erfarenheter. Metoden fokuserar på det väsentliga, förankrar genom sin process, kombinerar systematik med en kreativ process samt möjliggör att förslag bedöms likvärdigt.

När kan man använda denna metod?

  • När man vill effektivisera arbets- eller föreningsmöten
  • För att ta fram mål och indikatorer i projekt- och/eller utvecklingsarbete
  • För uppföljning och utvärderingsarbete
  • För att skapa samarbets- och samverkansformer
  • För att insamla, gruppera och bedöma idéer
  • Vid verksamhets- och kompetensanalyser
  • För processledning

 

Kontakta mig så berättar jag mer om vad jag kan göra för dig och din organisation.
Jag bjuder gärna in dig till ett förutsättningslöst (och kostnadsfritt) möte eller samtal. 

Karin Edman

070-264 10 93

karin@karinedman.se

 

Du kan anlita mig direkt eller via följande forum:

http://www.sverigestalare.se/talare/karin-edman

http://www.kvinnligatalare.se/karin-edman/