Konstruktivt förändringsarbete

När alla är med på tåget kan en förändring genomföras smidigt och leda till verkliga och långsiktiga resultat.

Att leda och genomföra en förändring är en genomgripande process på många plan. Oavsett om förändringen är relativt liten eller stor berörs människor, och vi har alla olika sätt att handskas med förändringar omkring oss. För att en förändring ska bli konstruktiv och fylla sitt syfte är det avgörande hur den genomförs. Tas besluten långt ifrån de som ska utföra dem kan risken finnas att den tänkta vinsten med förändringen äts upp av dålig kommunikation och brist på förankring. Jag tror att vi alla har upplevt hur förändringar kan kännas meningslösa och svårmotiverade. När alla är med på tåget kan en förändring genomföras smidigt och leda till verkliga resultat.

Mycket handlar om att befogenheter, ansvar och förutsättningar behöver hänga ihop i yrkesrollen. När vi har förutsättningar och mandat att ta beslut, kan vi också ta ansvar på samma nivå.  

Jag erbjuder råd och stöd till individer och grupper i företag och organisationer i hur de kan förbättra sitt förändringsarbete, och få ut mer konstruktiva resultat av förändring.

 

Kontakta mig så berättar jag mer om vad jag kan göra för dig och din organisation.
Jag bjuder gärna in dig till ett förutsättningslöst (och kostnadsfritt) möte eller samtal. 

Karin Edman

070-264 10 93

karin@karinedman.se

 

Du kan anlita mig direkt eller via följande forum:

http://www.sverigestalare.se/talare/karin-edman

http://www.kvinnligatalare.se/karin-edman/