Föreläsare och workshopledare

Som föreläsare vill jag ge företag och verksamheter i offentlig sektor kunskap, kompetenser och verktyg för ett konstruktivt socialt och systematiskt arbetsmiljöarbete, som används i organisationsutvecklingen för en positiv arbetskultur. Lyfta upp att vi ”alla är varandras arbetsmiljö".

Kommunikation, hur vi pratar med varandra påverkar hur vi mår på jobbet. Relation, hur vi bygger tillit, respekt där vi har ett bra bemötande är också mycket viktigt för långtidsfriska arbetsplatser. Med Empatisk Ekonomi® samverkar synen på hur människan och arbetsmetoder, kulturen och flöden påverkar vår ekonomiska resursanvändning effektivt.

I mina föreläsningar guidar jag er igenom processer som rör ledarskap, medarbetarskap, ”lagarbetarskap” för ett långsiktigt och hållbart förändringsarbete. Utgångspunkten ligger i begreppet Empatisk Ekonomi® som utgår från de mänskliga behoven i en organisation. Genom att bredda synen på ekonomi, och att planera och möta upp de rädslor och motstånd som är vanliga vid förändringar, skapas en smartare human och ekonomisk resursanvändning. Genom att förankra beslut och genomföra förändring på ett konstruktivt sätt skapar vi en gynnsam miljö. Jag tillför kunskap hur ni tillsammans kan minska stressen, och istället öka energin i verksamheten för att nå ett bättre långvarigt resultat.

Formen och längden på mina föreläsningar styrs av uppdraget. I dialog med dig som uppdragsgivare sätter vi samman ett upplägg som känns rätt för sammanhanget, och deltagarna.

Jag strävar alltid efter mycket dialog och interaktion, med åhörarna för att skapa dynamik och energi. Det innebär bland annat mycket utrymme för reflektion, dialog och övningar som leder diskussionen framåt.  Med inlevelse och humor är det möjligt att nå nya nivåer.

 

Hör av dig till mig så formar vi ett upplägg baserat på dina behov.

070-264 10 93

karin@karinedman.se

 

Du kan anlita mig direkt eller via följande forum:

http://www.sverigestalare.se/talare/karin-edman

http://www.kvinnligatalare.se/karin-edman/

 

Kommentarer från publiken:

”Bra föreläsning med tänkvärda ord"

”Eftertanke, förståelse, och glädje. Man ska lyssna på arbetskamraterna."

”Intressanta tankar, man ska ha roligt på jobbet, diskutera istället för att skälla"

”Allt har två sidor, en ljus och en mörk. Du kan välja"

”Respekt, förståelse, glädjen och humorn det är samspel i alla möten."