Coaching och individuell handledning

I rollen som coach betyder respekten för individens integritet allt. Jobbar för att utgå från deltagarens upplevelser och behov. Att se bortom det som berättas för att på djupet kunna förstå och stötta så att den coachade kan komma vidare. Är tydlig i min roll att jag guidar personer som behöver terapi och bearbetning vidare till den profession som arbetar med det. Strävar efter att skapa en helhetsbild för att med hjälp av öppna frågor stötta han/hon vidare i sin process.

Som certifierad coach från Coach2coach, har jag mött människor i livets olika skeden. Anledningarna till att man söker vägledning kan vara många. Energi är slut, man går in i väggen. Arbetssituationen känns osäker, eller kräver nya utmaningar. En förändrad livssituation behöver redas upp. Eller så behöver man hjälp att bearbeta eller fatta ett beslut för framtiden.

I mitt arbete och i synnerhet i rollen som coach är respekten för individen allt. Coaching bygger på metodiskt arbete som helt och hållet utgår från situationen och individens behov.

Jag har arbetat som coach och vägledare för individer och grupper under flera år, både på uppdrag och i egen regi. I samband med flera varsel, och företagsnedläggningar har jag också varit verksam i omställning och karriärväxling.

 

Kontakta mig så berättar jag mer om vad jag kan göra för dig och din organisation.
Jag bjuder gärna in dig till ett förutsättningslöst (och kostnadsfritt) möte eller samtal. 

Karin Edman

070-264 10 93

karin@karinedman.se

 

Du kan anlita mig direkt eller via följande forum:

http://www.sverigestalare.se/talare/karin-edman

http://www.kvinnligatalare.se/karin-edman/