Arbetsklimat och kultur

Arbetsklimatet och kulturen är avgörande för vårt välbefinnande och därmed resultatet vi skapar.

Arbetsklimatet och den kultur som råder i en organisation är avgörande för de resultat som organisationen kan åstadkomma – både ekonomiska och prestationsmässiga. Det är vi människor som tillsammans skapar kulturen. Oavsett om vi är arbetsgivare, ledare eller medarbetare har vi ett ansvar för vårt arbetsklimat. Kulturen i en organisation brukar beskrivas som det som sitter i väggarna, vårt sätt att tolka varandra och läsa mellan raderna. Kulturen är summan av vårt agerande, vårt bemötande och vårt sätt att ta och ge ansvar. Ingen förändrar en kultur över en natt, den låter sig inte kontrolleras utan behöver rätt förutsättningar för att växa och utvecklas.

 

När människor mår bra på en arbetsplats skapas resultat och konstruktivt beteende. Dialogen fungerar och det finns en förståelse för helheten. Problem blir lösbara och kreativiteten ökar. Genom att ta hänsyn till helheten när vi fattar beslut och genomför förändringar kan vi bidra till att människor mår bra på arbetsplatsen och därmed får rätt förutsättningar att prestera bra.   

 

En utmaning i organisationer som är stora och hierarkiska är att de större besluten ofta tas på en nivå som är långt ifrån den praktiska tillämpningen. Information passerar många led innan verkställandet är möjligt. Hur dessa beslut tas och hur teori omvandlas till praktik är helt avgörande för följderna. Under mina 30 år i offentlig sektor har jag sett flera prov på hur olika sätt att ta och genomföra beslut. I en välmående organisation kommer initiativet underifrån, ledarna lyssnar på medarbetarnas behov och förslag utifrån deras kompetens och närhet till verksamheten.     

 

 

Vill du veta mer om hur du kan förbättra arbetsklimatet på sin arbetsplats?
Kontakta mig gärna så berättar jag mer.