Boka Föreläsare Karin Edman - Emptatisk Ekonomi

Karin Edman är föreläsaren som vägleder er igenom organisationsutveckling samt förändringsarbete. Utgångspunkten ligger i begreppet Empatisk Ekonomi. Som utgår från de mänskliga behoven, i kombination med en smartare resursanvändning. Vilket ger en långsiktigt och trevlig arbetsmiljö, som gynnar vår samhällsekonomi.

Få tips till att skapa en god arbetsmiljö, och företagskultur. Vilket minskar stressen och ökar prestationsnivån på medarbetarna som ger ett bättre långvarigare resultat.

Expertområden:

Karin Edman som talare
Karin är modig, utmanande och inspirerande som använder och bjuder på, exempel från livs och -arbetslivs erfarenheter för att åskådliggöra exempel som gör föreläsningen mer levande för lyssnaren. Hon använder gärna humor och involverar publiken för en ökad delaktighet och aktivitet. Hon har dessutom ett alter ego, Gerda Jönsson, hennes älsklingsfaster i prickig klänning som ibland dyker upp och serverar "sanningar".

Så arbetar Karin Edman
Inför föreläsningen arbetar hon i nära samarbete med kunden. Hon intervjuar och återkopplar om den planerade insatsen för att kvalitetssäkra, så att leveransen stämmer med de krav och önskemål som finns. Varumärket KRE Karin Edman jobbar för att skapa insikter om vårt gemensamma och individuella ansvar vi har för kulturen, och måendet på arbetsplatsen.

Hennes mål är att bidra med kunskaper och upplevelser som bidrar till en långsiktig, och hållbar utveckling för den enskilde och hela organisationen. Hon vill tillsammans med er skapa en kick in i fantastisk rolig förändring.

Karin Edman erbjuder
Hon erbjuder föreläsningar och workshops som bidrar till insikter, aha-upplevelser och kunskap som hon vill kommer till nytta för den enskilde individen, och hela verksamheten i utvecklingsarbetet. Använder arbetsmetoder och arbetssätt där publiken aktiveras enskilt, i par eller mindre grupper. Vill bidra till att teman och ämnen som behandlats, förankras och finns kvar som inspiration och motivation för det fortsatta arbetet.

Karin Edman passar till
Karin Edman har tidigare föreläst för statliga myndigheter, företag och organisationer. Så med hennes erfarenhet från både offentlig sektor, och företagsvärlden bidrar hon till ökad kunskap på alla nivåer i samhället.


Kontakta Karin Edman för offertförslag