Ta hand om din personal.
Det lönar sig

Jag drivs av ett stort och genuint intresse för människor och en övertygelse om att alla individer behövs och har något att tillföra i organisationen.

Utveckling av individer och grupper i företag och organisationer är mitt huvudfokus, främst genom:

  • Arbetslivsinriktad rehabilitering och coaching
  • Arbetslagsutveckling och utbildningsinsatser
  • Hantering av konflikter och stress

Jag vänder mig till företag som vill utvecklas eller står inför förändringar. Förändring kan vara positiv men kan också skapa oro och otrygghet i gruppen. Fokus ska ligga på att skapa delaktighet, förståelse och motivation hos medarbetarna. Det är grunden i mitt arbete. Alla ska veta varför en förändring genomförs och vad den innebär.

En positiv arbetsplats ger gladare och friskare medarbetare som arbetar mer effektivt. Genom att satsa på att skapa ett bra arbetsklimat kan du minska sjukskrivningarna och öka företagets lönsamhet.

Kornvägen 19    824 34 Hudiksvall    mobil 070 - 264 10 93    e-post karin@karinedman.se

MADE BY ohappa